Botenreservering E-captain

Momenteel is er op de vereniging geen mogelijkheid om te reserveren dit kan wel via je mobiel of thuis op de computer.
 
Let wel in de testfase dienen ook nog botenbriefjes ingevuld te worden.
 
 
Klik hier voor de PDF uitleg. Voor vragen kunt u terecht bij: ecaptain@rvrijnmond.nl
 

Iedereen mag vanaf 1 juli weer roeien!! En ook binnensporten op 1,5 m. Verder kan het clubgebouw, terras, terrein etc. ook weer in gebruik met de bekende restricties van 1,5 m.

Daarbij blijven alle bekende hygiene regels gewoon van kracht. Onze Corona-commissaris Joke Lodewijk maakt een update van het Corona-protocol wat later volgt. Maar nu alvast dank aan Joke voor het vele werk wat zij al aan Corona heeft moeten besteden. Ook Paul van de Burgt bedankt met het werk wat hij had aan voorbereidingen en uitvoering, de walkapteins die zich aanboden voor het weinige roeien wat nog wel mocht gebeuren, ontwikkelaar bootreservering Marc Simons en de kantinecommissie is ook al weer aan de slag gegaan. Het eerste bardienstrooster is ook alweer uitgegaan, graag jullie aller medewerking hieraan.

Vanaf 1 juli dus weer lekker sporten, buiten zijn en elkaar ontmoeten. Let’s go Rijnmond!

We hebben ook al weer gekeken hoe we de uitgestelde algemene ledenvergadering ergens in september kunnen gaan houden, tegelijk met de komst en het dopen van de nieuw aangeschafte boten. (Graag jullie ideeën voor passende namen?).

Met beste gezonde groeten voor iedereen,

Bestuur Rijnmond

Roeivereniging Rijnmond

Test