Welkom!
Nieuwe leden zijn welkom en vele vrijwilligers staan voor u klaar om u wegwijs te maken. U kunt ongetwijfeld aansluiting vinden bij een ploeg, doordeweeks of in het weekend, overdag of  's avonds.

Over het algemeen gaan de boten 'op maat' naar buiten, aangepast aan het aantal aanwezigen. Ook al is roeien teamwerk, wisseldiensten of een keer niet kunnen is geen probleem!
Vraag advies als u twijfelt  er zijn specialisten die u kunnen adviseren en zullen begeleiden.


Algemene informatie
Bij Roeivereniging Rijnmond kunt u terecht wanneer u wilt roeien, ook als u nog nooit hebt geroeid. Nieuwe leden krijgen instructie totdat zij het roeien voldoende machtig zijn. Daarna wordt men nog begeleid tot men een stuurbrevet heeft, zodat zelfstandig met een ploegje kan worden geroeid.

Zelfwerkzaamheid
Het in stand houden van het botenbestand is een kostbare aangelegenheid. De contributie van de leden is de voornaamste inkomstenbron. Het streven is deze zo laag mogelijk te houden teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen de roeisport te beoefenen. Daartoe is het echter wel noodzakelijk dat de onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden door de leden zelf worden gedaan. Hiertoe behoort ook het verrichten van bardiensten en het eventueel geven van roei- en stuurinstructie.

Contributie
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, de contributie dient vóór 1 febr. van het lopende verenigingsjaar door de penningmeester te zijn ontvangen. Zij die in de loop van het jaar lid worden zijn slechts contributie verschuldigd over het aantal maanden dat in dat jaar nog rest.

De contributie is als volgt vastgesteld:

Type lid Bedrag per jaar (incl. bijdrage K.N.R.B.)
Opmerking
Gewone leden Euro 280,00  
Gezinsleden van leden Euro 225,00  
Jongeren tot 19 jaar Euro 142,00 Jongeren zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet hebben bereikt.
Studenten tot 24 jaar Euro 159,00 Studenten zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt. Studententarief geldt alleen bij overlegging van een studentenpas.

Entreegeld
Het entreegeld voor onze vereniging bedraagt Euro 46,00. Na ontvangst van de contributie en het entreegeld krijgt u van ons een poloshirt met het embleem van de vereniging.
Overigens gelden voor alle leden de bepalingen van de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement.

Ben u geïnteresseerd om lid te worden van RV Rijnmond ,  klik dan op Contactformulier en vul de gegevens in!