Hans Bautz neemt na 10 jaar officieel afscheid van de Dolleklep commissie. Zijn grote bijdrage aan ons verenigingsleven is in te zien op de website onder de rubriek: Verenigingsblad Dolleklep. Hans is misschien wel de langst zittende commissie-voorzitter geweest, hij zal dit feitje vast kunnen staven want hij heeft zeer veel kennis paraat over onze club en beschikt over een groot informatienetwerk.

 
Foto: redactie Dolleklep

Zijn uitgesproken mening is altijd onderhandelbaar en een toevoeging voor de beslisboom om optimaal te kunnen schaken. Zo af en toe konden we met een pr-sessie voorafgaand aan de Dolleklep vergaderingen samen afstemmen over wat er af komt op onze website, Facebook pagina en verenigingsblad. Wat doen we met namen, mail adressen en telefoonnummers? Vermelden we de fotograaf bij elke foto? Mogen we verenigingsfoto's plaatsen zonder toestemming?
Teveel terughoudendheid vond Hans 'censuur' maar sinds de verscherpte AVG regels moesten we met elkaar opnieuw keuzes maken. Maak je van leden onherkenbare 'boefjes' met een balk over de ogen en weglating van de achternaam? Hans laat zoiets maandenlang terugkomen op de meetings tot er een consensus is bereikt en dan is het ook goed. 

 Nou Hans, geniet van de komende uitgaves van ons uitstekende verenigingsblad, ook wij van de website en Facebook houden de samen ingezette koers vast! SH.