opname in HUISHOUDELIJK REGLEMENT, Hoofdstuk 7, Artikel 30b. dd. 28 maart 2018

Het bestuur houdt een register bij waarin de persoonsgegevens van namen, adressen, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres (NAWTE) en geboortedata en geslacht van de leden zijn opgenomen. Daarnaast worden lidmaatschapsnummer en Bondsnummer, VOG verklaring, IVA certificaat, financiële gegevens of andere voor uitvoering van verenigingswerk benodigde gegevens geregistreerd. Uitwerking en volledige tekst van dit artikel “verwerking persoonsgegevens” is nader geregeld in het document “Privacy verklaring”. Het kan voorkomen dat deze geactualiseerd wordt, leden worden hiervan dan op de hoogte gebracht.