Doordat er steeds meer Rijnmonders aan wedstrijden gaan meedoen  (wat door de wedstrijdcommissie met veel plezier wordt geconstateerd ) is het inherent daaraan  dat er ook meer boten daarvoor geclaimd worden ( vooral de betere wedstrijdboten ).Om een ieder tevreden te stellen zal de wedstrijdcommissie met uiterste  zorgvuldigheid zich van deze  taak kweten . Er zal zoveel mogelijk aan aan de wensen van de wedstrijdroeiers tegemoet  worden gekomen .Dit naar mogelijkheden . Rechten verkregen  uit het verleden zijn niet meer van toepassing voor het heden ..Ieder lid die aan wedstrijden deelneemt en aan bepaalde eisen (niveau ) voldoen hebben de zelfde rechten en plichten . Zijn er vragen en of opmerkingen dan is de juiste man om dit te melden de wedstrijdsecretaris Rinus Commijs.