Bericht van onze secretaris: de Algemene Leden Vergadering (ALV) is verplaatst naar woensdag 27 maart 19.30