De nieuwe-leden avond 2012 was weer informatief, gezellig en

ROEIVERENIGING RIJNMOND

Opgericht 9 februari 1983

Crooswijksebocht 100  3034 NC Rotterdam

tel. 010-4129918

www.rvrijnmond.nl

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Algemene informatie

Bij Roeivereniging Rijnmond kunt u terecht wanneer u wilt roeien, ook wanneer u nog nooit hebt geroeid.Wij geven al onze nieuwe leden instructie totdat zij het roeien voldoende machtig zijn. Daarna wordt men nog begeleid tot men een stuurbrevet heeft, zodat zelfstandig met een ploegje kan worden geroeid.

 

Zelfwerkzaamheid.

Het instandhouden van het botenbestand is een kostbare aangelegenheid. De contributie van onze leden is onze enige inkomstenbron. Wij streven ernaar deze zo laag mogelijk te houden teneinde iedereen in de gelegenheid te stellen de roeisport te beoefenen. Daartoe is het echter wel noodzakelijk dat de onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden door de leden zelf worden gedaan. Hiertoe behoort ook het verrichten van bardiensten en het eventueel geven van roei- en stuurinstructie.

 

Contributie.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, vast te stellen door de algemene ledenvergadering. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, de contributie dient vóór 1 febr. van het lopende verenigingsjaar door de penningmeester te zijn ontvangen. Zij die in de loop van het jaar lid worden zijn slechts contributie verschuldigd over het aantal maanden dat in dat jaar nog rest.

 

De contributie is als volgt vastgesteld:

Gewone leden betalen                                      per jaar Euro 250,00 incl. bijdrage K.N.R.B.

Gezinsleden van leden betalen                         per jaar Euro 200,00 incl. bijdrage K.N.R.B.

Jongeren  tot 19 jaar betalen *                                            per jaar Euro 125,00 incl. bijdrage K.N.R.B.

Studenten tot 24 jaar betalen **                                          per jaar Euro 145,00 incl. bijdrage K.N.R.B.

 

       Jongeren zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 19 jaar

       nog niet hebben bereikt, ongeacht of andere leden van het gezin waartoe zij behoren lid zijn van de vereniging.

* *           Studenten zijn zij, die aan het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van 24 jaar nog niet hebben bereikt, ongeacht of andere     
        leden van het gezin waartoe zij behoren lid zijn van vereniging.

Studentenkorting geldt alleen bij overlegging van een studentenpas.

 

Entreegeld.

Het entreegeld voor onze vereniging bedraagt Euro 46,00. Na ontvangst van de contributie en het entreegeld krijgt u van ons een poloshirt met het embleem van de vereniging.

Overigens gelden voor alle leden de bepalingen van de Verenigingsstatuten en het Huishoudelijk Reglement.

 

                                                                                                   Januari 2010