Vrijwilligers houden onze vereniging draaiend; meer dan eenderde van de leden heeft een of meer taken onder zich. Roei-instructie aan nieuwe leden is arbeidsintensief, het aantal instructeurs alleen al bedraagt meer dan 50. Een roeivereniging heeft dan ook veel vrijwilligers nodig om te kunnen bestaan. 

De meeste taken zijn ondergebracht bij vaste commissies. In 2010 zijn 2 vrijwilligers-coordinatoren aangesteld om het vrijwilligerswerk te ondersteunen waar gewenst en te verbeteren waar mogelijk.
Commissies en coordinatoren vallen onder het bestuur en het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan de leden. Sommige besluiten kunnen alleen op een ledenvergadering worden bekrachtigd en soms zelfs alleen door een tweederde meerderheid. 
Met deze opbouw volgt rv Rijnmond in grote lijnen de algemene opbouw van een sportvereniging. 

Klik hier voor het organigram van de roei vereniging Rijnmond