Team Mieke/Lisette maakte een tulband tijdens de bardienst. De opbrengst kwam ten goede aan Knallen voor de Club.

De fotograaf was net op tijd.