De clinicdagen met het Thorbecke-Lyceum waren met mooi weer... zo snel mogelijk naar buiten dus!

Klik hier voor de film (Youtube)

Hieronder een foto-impressie van de 4 clinicdagen

27 maart 2011

Op zondag 27 maart 2011, vanaf 12:00u wordt een open dag en grote voorjaars-vlootschouw gehouden. Alle roeiers van RV Rijnmond èn de roeiers van Stichting Roei Validatie worden uitgenodigd deel te nemen.

Met zoveel mogelijk boten op het water wordt vanaf de roeiloods een korte tocht gehouden op de Rotte. Dit spektakel levert ongetwijfeld mooie foto-momenten op; er is een groepsfoto op het water gepland. Alle aanwezigen worden onthaald op een koffietafel, voor de terugkomst staan soep en broodjes klaar! Op de publicatieborden hangen intekenlijsten voor dit bijzondere voorjaars-evenement; inschrijving vooraf is zeer gewenst in verband met de organisatie.

RV Rijnmond dankt Stichting Rotterdam Sportsupport voor de ondersteuning van deze promotiedag. Publiek is w elkom op deze open dag en aan bezoekers wordt de gelegenheid geboden om een inkijkje in onze vereniging te beleven. Einde van deze vlootschouw en bijeenkomst is rond 16:00u Bezoekers kunnen bellen voor informatie en aanmelding naar de Roeiloods; 010-4129918.

Op 28 maart gaat de stage-groep van de St Mattheus-school het water op om zelf te roeien. De stage-groep heeft de afgelopen maanden hulp geboden met de boten en gezorgd voor koffie.

In samenwerking met SRV is als dank een lesprogramma opgezet voor twee binnenbak-lessen en een buitenroeidag.

In december 2010 werd een succesvolle roeiclinic gehouden door onze vrijwilligers voor leerlingen van het LMC vmbo college in Rotterdam-zuid.

Door de stevige ijslaag werd de clinic in de roeibak en op de roei-trainers gegeven. De leerlingen ontvingen een verdiend Concept-trainer certificaat. Ondanks (of dankzij?) de buitentemperatuur van -7 graden is deze sportieve groep klaar voor de schoolwedstrijden, gepland in 2011.

{rokbox title=|Schoolroei-clinic LMC Slinge :: fotoverslag| size=|561 350|}uploads/rijnmond-4-all/schoolroei{/gallery}

 

Bo is een hond die speciale training krijgt voor het herkennen van epileptische aanvallen van zijn baasje van 17. De hond weet hoe te handelen bij gevaarlijke situaties en kan op tijd ingrijpen wanneer een epilepsie-aanval dreigt. De Lionsclub in Nieuwerkerk aan de IJssel heeft ter bekostiging van de dure opleiding de verkoop van chocolade-letters opgestart. Zie voor meer informatie de site: hulphond Bo

Rijnmond ondersteunde deze sympathieke actie. Met onze bijdrage van 80 letters, voor de vrijwilligers ingekocht, zijn er in totaal 9300 letters verkocht!
Dit jaar waren Bo-terletters dus van chocolade!

Met regelmaat heeft roei vereniging Rijnmond nieuws dat zij graag naar buiten wil brengen. Het wordt bijzonder gewaardeerd als dit nieuws wordt opgenomen door de nieuwsredacties.

RV Rijnmond is een voor ieder toegankelijke burger vereniging, er is geen ballotage. Door de specialistische kennis van de instructeurs is ook leren roeien met een handicap mogelijk. Er is tevens een actieve schoolroei-afdeling. De sociale bewogenheid strekt zich uit tot buiten de roeisport, zoals het aanleveren van Pieten voor een schoolevenement.  Uiteraard wel over het water! Onder de kop 'Rijnmond4All' wordt aandacht aan deze activiteiten besteed op deze website. Vooral is RV Rijnmond een snel groeiende, toegankelijke club waar prestatie en sportiviteit uitstekend samengaan met recreatie en gezelligheid!
Vanaf 2011 is de website vernieuwd. Meer historie over onze vereniging is te vinden op de oude website.
(klik hier voor de oude site)