Heel veel vrijwilligerswerk houdt onze vereniging gezond en draaiend. Wij hopen dat iedereen zich daarbij gewaardeerd voelt. Voor ieder die zich inspant voor de vereniging ligt deze week een blijk van waardering klaar om op te halen. Namens het bestuur, vrijwilligerscoordinatoren Ria en Steven.

Diverse opleidingen, trainingen en seminars worden aangeboden aan vrijwilligers en verenigingen. Als je interesse hebt om

De gezellig verlopen vrijwilligersdag 2012 is gehouden op de Alexanderbaan. De splinternieuwe Roeibaan ligt op nog geen 10 kilometer van onze vereniging en is bijna gereed. 

Ruim 25 Rijnmond-vrijwilligers met aanhang voltooiden de zoektocht naar de ingang van het complex waar een

In het najaar van 2012 worden weer diverse kaderopleidingen gegeven voor vrijwilligers. Wie vindt het leuk zich verder te bekwamen en de vereniging te ondersteunen? Enkele opleidingen zijn: Fondsenwerving, Vrijwilliger-begeleiding, Sponsoring, Sociale Media...

Voor het bieden van vervolgroeien worden coaches en instructeurs gevraagd. Het vervolgroei-traject biedt een belangrijke stap