Boordroeien voor beginners 2013

Beste mederoeiers,

Behalve scullen (2 riemen per roeier) biedt onze roeivereniging de mogelijkheid om te leren boordroeien (1 riem per roeier). Dit kan nadat je hebt leren roeien en sturen bij het scullen. Net als bij het scullen begin je bij het boordroeien ook in brede en stabiele boten (C4-boten). Daarna kun je, indien je naar een hoger niveau wilt, doorstromen naar het gladde materiaal. Dit vereist dan wel een hogere inzet. De zeer gemotiveerden kunnen, als zij dat willen, uiteindelijk in de 8+ en 2+ gaan roeien. Dit zijn de moeilijkste boten van de vereniging.

Op zaterdag zou ik het boordroeien nieuw leven willen inblazen met een beginnerscursus waarvan de eerste lessen in de bak gehouden worden. De cursus omvat 8 lessen in de maanden maart en april om zowel het roeien als het sturen te leren en zou ik willen starten op zaterdag 2 maart 2013. Daarna volgt een mogelijkheid om af te roeien en af te sturen. De aanvangstijd van boten indelen zou ik willen zetten op 10.15 uur. De lessen in de bak duren ongeveer 1 uur en op het water duren ze ongeveer 1,5 uur. Op het mededelingenbord in de kantine hangt vanaf 10 november een inschrijflijst waarop je kunt aangeven of je aan de cursus wilt deelnemen. Maximaal 10 cursisten kunnen aan de cursus deelnemen.

Let op: Alleen afgeroeiden en afgestuurden voor het scullen kunnen deelnemen.