Op Roeivereniging Rijnmond kan je verschillende opleidingen doen, niet alleen roei-opleidingen maar ook instructeurs- en/of coach-opleidingen. Waar de roei-opleidingen focussen op het verbeteren van jouw eigen roeivaardigheden, focussen de andere opleidingen op het leren lesgeven aan (beginnende) roeiers. Als je het leuk lijkt om een roei-opleiding te volgen, kun je mailen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Wanneer jij of jouw ploeg gecoacht wil worden richting een wedstrijd of marathon, kan je contact opnemen met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hieronder een overzicht van alle aangeboden opleidingen:

Roei-opleidingen

Basiscursus roeien

Tijdens de basiscursus roeien leer je in een twintigtal lessen de beginselen van het scullen, het roeien met twee riemen. Je leert niet alleen roeien, maar ook leer je sturen en krijg je de achterliggende techniek uitgelegd. Gedurende deze lessen roei en stuur je in een C-boot, een stabiele roeiboot. Na het behalen van de basiscursus, mag je zonder begeleiding met een ploegje in een C-boot het water op. 

Vervolg roeien

Tijdens de cursus ‘vervolg roeien’ werk je verder aan het verbeteren van je roeitechniek, je snelheid of een ander persoonlijk doel. Samen met jouw instructeur werk je wekelijks aan het realiseren van dit plan. Dit kan in groepsverband met een ploeg of op individueel niveau. Voorafgaand aan de cursus stel je samen met je instructeur je persoonlijke doelen vast die je wilt realiseren.

C1

We adviseren onze leden om na de basiscursus in ieder geval de C1 cursus te volgen. In een C1 boot kun je jouw persoonlijke roeitechniek verder fijn slijpen. Ook wanneer je naast ploegroeien alleen wilt roeien, kun je starten met de C1-cursus. Tijdens deze cursus leer je van jouw instructeur in een aantal weken om te roeien in een stabiele eenpersoonsboot, de C1. Deze cursus wordt alleen gegeven als de watertemperatuur het toelaat, tussen april en oktober. Na het behalen van de cursus mag je alleen het water op in de C1-boten.

Skiff

Mocht het roeien in de C1 ontzettend bevallen, kun je er voor kiezen om ook te leren roeien in de balansgevoelige eenpersoonsboten, de gladde skiffs. Skifflessen worden alleen in de warmere seizoenen gegeven, tussen april en oktober. Na het behalen van de cursus ben je in het bezit van de roeibevoegdheid Skiffen 3 en mag je in je eentje het water op met de gladde skiffs en daarnaast mag je roeien in gladde meerpersoonsboten.

Boordroeien

Alle bovengenoemde cursussen zijn gericht op scullen, maar je kunt er voor kiezen om te gaan oarsen, of wel boordroeien, wat betekent dat je met één riem roeit. Boordroeien is een ontzettend leuke uitdaging voor een ploeg, samen moet je de boot in balans en in een rechte vaarlijn houden. De boordroeilessen worden gegeven als er genoeg aanmeldingen zijn. Na het behalen van het examen kun je aansluiten bij de kleine, maar actieve, club boordroeiers op de vereniging.

Stuur examens

Na het behalen van de basiscursus heb je de eerste stuurbevoegdheden behaald, waardoor je in de wherries en C-boten mag sturen. Mocht je in balansgevoelige boten en de acht willen sturen, kun je door ervaren stuurtjes meegenomen worden in desbetreffende boten. De stuurtjes zullen op slag zitten en aanwijzingen geven, terwijl jij stuurt. Zodra je het sturen onder de knie hebt, kun je opgaan voor het stuurexamen. Na het behalen van het examen ben je in het bezit van je stuurbevoegdheid in balansgevoelige boten of in de acht.

Coaching

Als je een specifieke vraag hebt over roeitechniek of trainingsschema, kun je de hulp inroepen van een coach op Rijnmond. De coach helpt jou (en jouw ploeg) met het oplossen van het vraagstuk of begeleidt je naar een komende wedstrijd of marathons.

Toerinstructie

Wanneer je gaat toerroeien, is het belangrijk om de toerinstructie te volgen. De toerinstructie duurt één zaterdag. Tijdens deze instructie oefen je roei- en stuurvaardigheden die niet behandeld worden in de basiscursus, maar wel van belang zijn voor het veilig afleggen van een toer. Na het behalen van de cursusdag, ben je in het bezit van een toeraantekening. Met deze toeraantekening kan je je inschrijven voor tochten georganiseerd door de toercommissie van RV Rijnmond.

Instructeurs- en/of coach-opleidingen

Basis Instructie Cursus (BIC)

Tijdens de BIC leer je de grondslagen van het instructie geven op Rijnmond. De cursus bestaat uit twee theorieavonden en een praktijkdag op een zaterdag. De invulling van de praktijkdag is divers. Het kan zijn dat je op pad gaat met een instructeur om onder begeleiding les te geven aan cursisten van de basiscursus. Of we geven elkaar les op basis van casuïstiek. Na het voltooien van de BIC-cursus kan je aansluiten bij de instructeurs van de basiscursus, die je verder helpen met het ontwikkelen van jouw instructeursvaardigheden.

Basis Coach Cursus (BCC)

Als je wedstrijd- of marathonploegen wilt begeleiden, kan je tijdens deze cursus de beginselen van het coachen onder de knie krijgen. Tijdens de cursus leer je hoe je een trainingsschema opbouwt, de boot sneller laat lopen en de ploeg bij elkaar houdt. Nadat je de cursus hebt afgerond, brengt de Wedstrijd Commissie je in contact met ploegjes die een coach willen.

KNRB-opleidingen: RI2, RI3 en RC2

De Koninklijke Nederlandsche Roeibond organiseert verschillende verdiepende opleidingen over instructie geven en coaching. Tijdens de opleiding Roei-Instructeur 2 (RI2) leer je hoe je een les kan opbouwen voor beginnende en licht gevorderde recreatieve roeiers. Meer informatie over deze opleiding kan je op de website van de KNRB: https://knrb.nl/soort-opleiding/roei-instructeur-2/

De RI3-opleiding is het vervolg op de RI2. Deze opleiding is erop toegespitst om instructeurs aan te leren instructie-planningen en lessen voor gevorderde roeiers te schrijven en deze vervolgens ook zelf uit te voeren. Deze opleiding is redelijk intensief, de KNRB geeft aan dat de cursisten ongeveer 100 uur met deze opleiding bezig zijn. Meer informatie is te vinden op: https://knrb.nl/soort-opleiding/roei-instructeur-3/

Als je geïnteresseerd bent om beginnende en licht gevorderde roeiers te begeleiden naar wedstrijden, kun je de Roei-Coach 2 (RC2) opleiding volgen. De opleiding bereid je voor om trainingen te geven die vooral op prestatieverberering gericht zijn. De instroomeisen stellen dat je een ploeg moet coachen die op nationale 2 kilometer wedstrijden verschijnen. Voordat je aan deze opleiding begint, moet je dus een ploeg geformeerd hebben. Als je meer wilt weten, kun je deze pagina bezoeken: https://knrb.nl/soort-opleiding/roeicoach-2/

Bijscholing

Roeivereniging Rijnmond en de KNRB organiseren regelmatig bijeenkomsten die gericht zijn op de bijscholing van instructeurs en coaches. Wanneer deze georganiseerd worden, worden leden op de hoogte gebracht via de website of e-mail.

Overige opleidingen

Kamprechters 

Om roeiwedstrijden in goede banen te leiden, zijn er ‘scheidsrechters’ nodig. In de roeisport zorgen de kamprechters voor de naleving van het wedstrijd- en veiligheidsreglement. De KNRB biedt verschillende kamprechterscursussen aan, die ieder leiden tot een grote zelfstandigheid tijdens wedstrijden. Meer informatie over kamprechters kan gevonden worden op de website van de KNRB: https://knrb.nl/academie/kamprechter/