Een aantal weken geleden hebben we een aantal nieuwe boten gedoopt. Vorige week heeft de Materiaal Commissie moeten constateren dat er lakschade op deze boten zit: door gebruik, maar óók door transport. Hoewel we steeds meer boten hebben, blijft de opslagcapaciteit in de loods hetzelfde. Boten liggen daardoor steeds dichter op elkaar. Het kan dus wel eens gebeuren dat een boot bij het uittillen contact maakt met andere boten.

Om schade aan beide boten te verminderen, wil de Materiaal Commissie graag tennisballen om alle dollen gaan doen (zie foto). De tennisballen zullen voorkomen dat de dollen beschadigd worden óf krassen zetten op een andere boot. De vraag aan jou als lid is de volgende: heeft u nog oude tennisballen in uw garage, schuurtje, rommelhok? Zo ja, lever ze dan in op de roeivereniging! De inzamelbakken staan tegenover de inschrijftafel in de loods, op beide staat 'ballenbak'.

De afgelopen dagen wordt er veel geskiffed. Logisch want meer mag niet momenteel, tenzij je samen een huishouden bent. Veel boten langs de Rotte zijn in de winterstalling maar op sommige plekken liggen ze zelfs dubbel in smal vaarwater. Uitdagingen genoeg om de skiff rechtop te houden. Onze reporter A16 stuurde deze foto; er wordt aan ons gedacht.

De gemeente Rotterdam laat op deze dag onderhoudswerk uitvoeren aan een olietank in de brugkelder.

Op maandag 26 oktober 2020 start de gemeente Rotterdam met het vervangen van de sluisdeuren van de sluis Berg- en Broekse Verlaat tussen de Bergse Voorplas en de Rotte, ter hoogte van de Prins Bernardkade. Er is voor de pleziervaart tot en met vrijdag 11 december 2020 geen doorvaart door de sluis Berg en Broekse Verlaat mogelijk.

De vier sluisdeuren zijn aan het eind van hun levensduur. De oude deuren zijn als voorbeeld nodig om de nieuwe deuren passend te maken. De oude deuren worden daarom weggehaald om exact nagebouwd te kunnen worden. Daarnaast worden de draaipunten, de loketschuiven en aansturing van de schuiven van de oude deuren gehaald en op de nieuwe deuren gezet.

Beste Rijnmonders,

Het is haast weer zover de Rotte-Roei-Competitie gaat weer van start. De 1ste wedstrijd is op zaterdag 31 Oktober. Er zijn wel maatregelingen getroffen ivm het Corona gebeuren (zie onderstaand) Tevens zijn daar de data te vinden van alle 6 de wedstrijden. Dit is een wedstrijd die voor iedereen toegankelijk is.
 

0ud -jong- man -vrouw gevorderd en beginnend roeier elke type boot dit is ook een uitstekende gelegenheid voor beginners om aan het wedstrijd roeien te proeven. Bij deze wedstrijd wordt een compensatie regeling toegepast afhankelijk leeftijd geslacht en type boot. De beste 3 resultaten tellen mee voor het klassement. Dus schroom niet en schrijf je in (graag per team) via de wedstrijdcommissie. De wedstrijdcommissie schrijft je in en reserveert dan een boot.

Rottecompetitie 2020-2021

De data voor de komende wedstrijden zijn:
Zaterdag 31 oktober 2020
Zaterdag 28 november 2020
Zaterdag 19 december 2020
Zaterdag 30 januari 2021
Zaterdag 27 februari 2021
Zaterdag 27 maart 2021


Komende zaterdag 31 oktober is in overleg met het bestuur besloten om de wedstrijd alleen door te laten gaan voor skiffs en tweeën. Hiermee kunnen we

In september zijn de planken van het hoofdvlonder vervangen door ondermeer MarijnR, JanG, RobG, PaulB, JuliaS en PeterR. Deze klus heeft ruim een maand in beslag genomen. De verwachting is dat het vlonder weer tien jaar mee kan.

Foto: Hans Bautz

Test