Bestuur en leden van RV Rijnmond zijn veel dank verschuldigd aan de grote inzet van alle vrijwilligers. Bijzondere vermeldingen:

ERELID

de heer Eric Geill, architect en ontwerper van het verenigingsgebouw aan de Crooswijksebocht 100

mevrouw Han Brentjes, coordinatrice en organisatrice, jarenlang actief op alle denkbare gebieden voor onze vereniging

de heer Dick van Brummelen, bestuurslid en materiaalcommissaris met langdurige en volle inzet voor de vereniging

mevrouw Henny Stigter, jarenlang in diverse termijnen secretaris met grote inzet voor de vereniging

Test