introductie

lid worden?

jaarprogramma

lesprogramma

roeicommissie

nieuws

verenigingsblad

toerroeien

wedstrijden

vrijwilligers

route

contact

 

  NIEUWS (zie ook kort nieuws op de voorpagina)   foto bewaren? Klik rechts en kies 'afbeelding opslaan als'.' 2424
Prijsuitreikingen op vrijwilligersavond

Op de jaarlijkse vrijwilligersavond, in een stampvol clubhuis, zijn dit jaar Marijn Rietveld en Rob Groen gehuldigd als vrijwilliger van het jaar 2010. Ivo Timmermans ontving de wisseltrofee voor initiatieven
.
Marijn en Rob werden gehuldigd voor hun grote inzet voor de jeugdopleiding en het botenonderhoud. Ivo ontving de wisseltrofee voor zijn dappere en belangrijke initiatief om als wedstrijdcommissaris het prestatieroeien te gaan ondersteunen.
Klik op de namen voor het lezen van de motivering
, uitgesproken en uitgereikt door de vrijwilligers-coordinatoren.

Vervolgens gingen de deksels van de buffetschalen voor een mooi diner. Daarna ging met de karaoke 'het hele dak eraf.'

Bo-terletters
Bo is een hond die speciale training krijgt voor het herkennen van epileptische aanvallen van zijn baasje van 17.
De hond weet door zijn training hoe te handelen bij gevaarlijke situaties en kan op tijd ingrijpen wanneer een epilepsie-aanval dreigt.

De Lionsclub in Nieuwerkerk aan de IJssel heeft ter bekostiging van de dure opleiding de verkoop van chocolade-letters opgestart.
Zie voor bestellingen de site:
hulphond Bo

Rijnmond ondersteunt deze sympathieke actie. Het organiserende Lions-lid heeft voor Rijnmond bijzonder werk verricht. Als dank helpen we graag... met het eten van chocoladeletters! Bestelde letters kunnen bij de bar in ons clubhuis worden opgehaald. Geef daartoe bij de bestelling op: afleveren RVRijnmond

Bosma-acht houdt het droog
Op donderdag 23 september hebben de oarsers en coaches met succes de acht geroeid.

Afgezien van een kleine lekkage hielden de roeiers het droog. Onweer en hoosbuien trokken aan beide zijden van Rotterdam langs.

In wisselende samenstelling werd geroeid en gestuurd. 


De afgelopen 5 maanden heeft een groep van zo'n 30, soms beginnende oarsers, samen getraind op maandag en donderdag en naar dit doel toegewerkt. Het resultaat was een soms behoorlijk goed lopende boot. Met drie coaches op de kant en een coach op de boegpositie was de begeleiding compleet.

Drie stuurvrouwen maakten kennis met de boot van ruim 16 meter en brachten het er prima vanaf. De uitzwaaiers op het vlot kregen de tijd want met een gedraaid stuurtouw duurde het wel even voor de eerste brug genomen was.

De stuurlui hebben een aparte instructie gehad om deze boot te mannen.

12 juni 2010: Lessen... lessen... lessen
Jong geleerd, oud gedaan
  de jeugdgroep van Marijn is een enthousiast team.


Het goede weer van afgelopen zaterdag maakte van de jeugdinstructie een extra gezellige les-ochtend!Gevorderden instructie loopt voortvarend....
de inspanningen binnen de vereniging om ook meer instructie voor gevorderden te gaan bieden zijn deze winter ingezet. Inmiddels zijn zo'n 14 instructeurs extra opgeleid waarvan 7 tot Roeicoach II.

Zaterdag 12 juni was een bijzonder productieve dag; circa 12 leden volgden een masterclass waarbij video-analyse werd ingezet.

Ook de oarsgroep (roeien met 1 riem in plaats van 2) heeft een masterclass met video-instructie gevolgd.
Diverse deelnemers haalden op deze dag hun aantekening "Oars C4"

De instructie was deel van de praktijkproeven RC-II. Onze coaches kregen een aftekening van hun vaardigheden van praktijkbegeleider Thomas Notermans (rv Maas & rv Skadi RC-III instructeur).

Dank aan Han Brentjes voor de organisatie van deze geslaagde instructiedag.


24 april 2010: nieuwe leden op eerste open dag 2010
Kennis maken met de roeisport is vaak genoeg om lid te worden en te beginnen met deze bijzondere en gezonde hobby. Ook de eerste open dag van dit jaar heeft ondanks de korte voorbereidingstijd weer mensen enthousiast gemaakt voor onze vereniging.  Naast nieuwe seniorleden leverde deze dag ook nieuwe jeugdleden op!

Op uitnodiging en met bijzondere financiële steun van Stichting Sport Support Rotterdam sloot RVRijnmond zich hiermee aan bij de nationale sportweek van 17-24 april.


Jan Groeneveld organiseerde de open dag in korte tijd als deel van zijn opleiding tot KNRB Roei Coach II.   

 

24-25 april 2010: tweede examenploeg 2010 geslaagd!
Nieuwe diploma's werden uitgereikt aan de tweede examenploeg van dit jaar.

In ideaal roeiweer maar vooral door goede voorbereiding werden de certificaten afgetekend door een tevreden examencommissie.

 Ed, Alice, Krista, Jimmy, Nienke, Clementine, Sabine, Guyonne, en Marli gefeliciteerd!

Dankzij hun gedegen examenvoorbereiding maakten de geslaagden ruimte voor instructie aan de nieuwe leden  van 2010.

Hulde ook aan de vele vrijwillige instructeurs die het weer groeiend ledenaantal weten op te vangen met hun inzet voor de vereniging.

Achter de schermen heeft het instructeursteam zich deze winter voorbereid op de vervolglessen in skiff en de coaching van wedstrijdploegen om de groeiende ambitie van de leden verder te ondersteunen.  Meer dan 20 diploma's werden behaald op diverse instructeursniveaus.

Het ambitieniveau voor 2020 zoals onlangs beschreven in een rapport aan het bestuur komt met deze inzet van de leden op een gezonde manier dichterbij.

25 maart 2010: eerste examenploeg 2010 geslaagd!
Na een lange winter met veel 'vorstverlet' hebben de eerste vier kandidaten allen het stuur- en/of roeibrevet gehaald.
Bertus, Ben, Johan en Mirta, van harte gefeliciteerd met het diploma! SH.

 

24 maart 2010: ALV toekomstgericht
De ALV 2010 had nieuws in petto. Met stembriefjes werden Hugo Nuessler (voorzitter) en Lea Poppeliers (penningmeester) bij acclamatie aangenomen voor hun nieuwe bestuursfuncties. Over de bootaanschaf voor 2010 werd eveneens gestemd. Aftredend bestuursleden Dick van Brummelen (algemeen) en Sandra de Groot (penningmeester) ontvingen warm applaus voor hun inzet en bijzondere prestaties als bestuurders van onze vereniging.
 
Samenvattend: het gaat prima met RV Rijnmond, de club is op sterkte! Reden voor het bestuur om de lange termijn visie te her-ijken voor langdurige bestendiging en uitbouw van het niveau en de ambities van onze roeivereniging.
Op advies van ondermeer de materiaalcommissie is bij stemming gekozen om dit jaar een extra C2x+ van de Zwette-klasse en een C1x van de Rotte-klasse  voor skiff-instructie aan te schaffen.
Vanaf komend jaar wordt het botenplan deel van  de lange-termijn strategie op financieel-, materieel- en verenigingsgebied. De projectgroep liep zich recent reeds warm bij de verkenning van het TopRow samenwerkings- voorstel. Dit verslag ligt voor leden ter inzage in de bestuurskamer.

Prestatieroeiers en de wedstrijdcommissaris zullen ruimte krijgen het sterk gestegen ambitieniveau van de clubleden goed onder te brengen.  De lange wachtlijst voor skiff-instructie is een aansprekende uitdaging.

Thierry, het website-team ontvangt graag de foto die je maakte van deze ALV!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud nieuws (1972)
De roeivereniging Rijnmond heeft historische banden met het Libanon Lyceum in Kralingen. Onlangs (2009) werd een roei-clinic gegeven aan Libanon-scholieren. Die traditie stamt uit de zeventiger jaren met de voorloper van onze vereniging, de toenmalige 'gemeente-roeiloods'.

Ondermeer Steven Hoogslag en Ronald van der Waag begonnen hun roeicarrière op deze manier. Op boven-staande foto roeit Ronald in een boord-2. Wie heeft meer  historische foto's voor de redactie van website en Dolleklep?


30 november Pakjesboot op de Rotte
De maandag roeiers hielden de Sinterklaastraditie hoog.Zij verzamelden zich in een schattig dijkhuisje en wachtten af wat er door de schoorsteen ging komen... Dat pakte leuk uit!
Hoogtepunt van deze geslaagde ochtend was een fouillering door Dick van Brummelen van de lokale bewoonster. Het leverde hem een fraaie surprise op!

Ietwat beduusd over deze live-act zetten we de ochtend voort waarbij niet alleen Dick maar iedereen aan zijn of haar trekken kwam met leuke surprises en cadeaus.

Het gehalte aan dubbelzinnige cadeaus was weer hoog, roeien is duidelijk een mixed sport waar menig lid een appeltje te schillen heeft zo eens per jaar. Bottomline, het was enorm gezellig, Therese is een goede gastvrouw en we hebben genoten van mooie gedichten en leuke cadeaus. Nancy, jij ook nemen we aan van jouw cadeau op maat..
Volgend jaar weer? Volgend jaar weer!


November, bakles bij RV Rijnmond
Bakles. Men neme.... een stormachtige donderdag en 3 cursisten.... en die prachtige bak in ons clubgebouw.

Links op de foto zit stuurvrouw Mirta met de commando's. In de bak roeien Johan en Bertus. RV Rijnmond heeft haar inspanningen beloond gezien om het gewenste ledenaantal te vergroten. Zozeer zelfs dat de instructie nu het hele jaar door plaats vindt om alle nieuwe leden aan de slag te krijgen. Hulde aan het kordate bestuur dat zo borg staat voor het voortbestaan als gezonde vereniging. Hulde ook aan de nieuwe leden die zo enorm gemotiveerd kennis willen nemen van de groeisport roeisport.
 

Leuk detail; de kleinzoon van Bertus is eerder dit jaar zijn Opa voorgegaan als jeugdlid. Goed voorbeeld doet volgen!

 

17 oktober 2009 Vrijwilligersdag
Als dank voor alle inzet zijn de vrijwilligers van RV Rijnmond op een bijzondere avond onthaald, compleet met lopend buffet. Het was erg gezellig!
!

balansoefening op vrijwilligersdag
 

Nadat het bestuur de aanwezigen had bedankt voor alle bijdragen aan de vereniging startte een wel heel bijzonder samenwerkings project.

De aanwezige vrijwilligers schilderden elkaar afwisselend in onderdelen met de volgorde ogen-neus-mond. De ideale manier om alle talent te benutten want zo eindigden de portretten allen gelijk in kwaliteit.

U kunt in het clubhuis nog enige tijd genieten van het tentoongestelde resultaat!

Het bestuur -als vrijwilligers immers in dubbelrol- hield zich niet afzijdig bij de opvolgende activiteiten waaronder de buffetmaaltijd met mooie hartige taarten, sjoelen en Brick.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamiteitenplan
Wat te doen bij brand en een evacuatie?
Het calamiteitenplan is tot stand gekomen door de grote en vasthoudende inzet van Dick en Rick Jan.

Het document ligt in het clubhuis en ieder wordt zeer uitgenodigd het plan door te nemen.

Klik hier voor inzage in dit document

 

Klik -hier- voor het nieuws-archief 2008

Klik -hier- voor het nieuws-archief 2006-2007