introductie

lid worden?

jaarprogramma

lesprogramma

roeicommissie

nieuws

verenigingsblad

toerroeien

wedstrijden

vrijwilligers

route

contact

 

 

 

VRIJWILLIGERS houden vaart in de club!

  UITGELICHT

Vrijwilligers ontvangen schoolroeiers
Voor de schoolroei-clinics in december bleek het weer gemakkelijk een groot aantal vrijwilligers aan te trekken. Dankzij deze vrijwilligers verliepen de dagen bijzonder goed. De school Ún de vrijwilligers waren enthousiast over de cursus!

 

Afscheid Sharita
Sharita Gopal heeft zich in dit opstartjaar ingezet als vrijwilligers coordinator. Hartelijk dank Sharita! Zij draagt haar functie per half november over. Een opvolger is echter nog niet gevonden... Wie vindt het leuk om vrijwilligers wegwijs te maken in de vereniging?
 

19 november vrijwilligers avond vanaf 18:00u
Ongelooofelijk veel uitnodigingen zijn verzonden. Wat zijn er veel mensen actief voor de club! Deze avond treffen alle vrijwilligers elkaar op uitnodiging van de vereniging.
Draait de vereniging niet zonder je en heb je geen uitnodiging ontvangen? Reageer dan even naar
info@rvrijnmond.nl en we maken de uitnodiging onmiddellijk rond! Partners welkom.

Graag tot 19 november aanstaande,

namens het bestuur en de commissies,

Sharita en Steven.

 

Neem direct een kijkje bij de vacatures, er zit vast een leuke taak bij voor jou!
(klik hier voor de vacaturelijst op deze pagina)

 

NIEUWS

 

Haal je IVA!
Voor het helpen achter de bar is een certificaat vereist. Sinds kort is het niet meer nodig een avondsessie bij te wonen voor de Instructie Verantwoord Alcoholbeleid. Haal je diploma on-line, het is een van de weinige verplichtingen die Rv Rijnmond kent en dient ter voorkoming van een hoge boete of sluiting van de bar. Elk lid moet in staat zijn om zelfstandig bardiensten te draaien. Het IVA certificaat is je leven lang geldig. http://www.nocnsf.nl/iva

Een kopie van je certificaat kan worden ingeleverd bij Han Brentjes. Een leuke attentie ligt klaar!

 

2 september Nieuwe ledenavond is succes.

Zo'n 30 nieuwe leden ontmoetten elkaar en het kader van onze vereniging op een geanimeerde en goed bezochte avond.   Op deze pagina aandacht voor de vele taken die door nieuwe leden zullen worden opgepakt. Dank voor alle aanmeldingen! De lijst staat hier.


Augustus 2010. De projectgroep 'toekomstvisie RVRijnmond' heeft haar eerste bijeenkomst gehad. Nieuwe deelnemers zijn welkom om hun (vak-)kennis in te zetten voor de toekomst van onze vereniging. De werkdruk is laag, de vergaderdruk ook.

Het project wordt gesplitst in deeltaken.
Meer informatie bij Steven of Henny.

 

Juni 2010 Website 2.0
De webcie is versterkt met enthousiaste vaklui. De huidige site blijkt een levensader voor de vereniging te zijn en verdient een volwassen opvolger. De programmeurs hebben gekozen voor het platform 'Joomla'. Interesse of meedoen?

Stuur een mailtje aan: website@rvrijnmond.nl
 

14 januari Wedstrijdcommissaris van start

Ivo Timmermans, onze nieuwe wedstrijdcommissaris neemt een vliegende start. De webmasters zien uit naar de nieuwe wedstrijd-pagina die Ivo in voorbereiding heeft.

Sharita Gopal ondersteunt Ivo bij zijn nieuwe taak en zijn opstart van dit seizoen.

 

3 januari 2010 vrijwilligerspagina toegevoegd aan de website van RV Rijnmond.

 

2 januari 2010 de vrijwilligers co÷rdinatoren Sharita Gopal en Steven Hoogslag stellen zich voor op de nieuwjaarsborrel.

 

Met de aanstelling van  vrijwilligers- coordinatoren wil het bestuur van RV RIJNMOND een versterking van het vrijwilligerswerk bieden.
 "Het vrijwilligerswerk bij onze roeivereniging loopt uitstekend. Vele leden dragen bij om ons aan het roeien te houden met prima materieel in een gezellige en actieve vereniging. Wij willen er graag toe bijdragen om dit zo te houden.

Met het benoemen van enkele aandachtspunten door het bestuur kunnen wij doelgericht starten. Enkele commissies vragen versterking, nieuwe leden bieden hun hulp aan en brengen wij graag in contact met de juiste personen.

Daarnaast nodigen wij de commissies uit zelf voorstellen te doen voor het ondersteunen van hun werk.

Voor een aantal vrijwilligerstaken zijn opleidingen beschikbaar of is subsidie mogelijk. Ook daarin zullen wij graag ondersteuning bieden.

Het werk voor een vereniging kan enorm voldoening geven. Het is onze wens om te helpen het vrijwilligerswerk met de juiste persoon op de juiste plaats leuk en uitdagend te houden!"
 

Sharita Gopal, Steven Hoogslag
 

December 2009 Door het bestuur zijn twee vrijwilligers co÷rdinatoren aangesteld.
Hun taak is het co÷rdineren van vrijwilligerswerk,het begeleiden van vrijwilligers en het ondersteunen van het commissiewerk.

 

 

OUD NIEUWS

 

Wie doet Wat?

Het bestuur legt de laatste hand aan het stroomschema van onze verenigings samenstelling.
Het document zal verduidelijken hoe de vereniging is samengesteld en welke vrijwilligerstaken er zijn.

 

27 en 28 maart 2010 schoonmaakweekend
De grote voorjaarsschoonmaak is een evenement waarbij je de medeleden uitgebreid te spreken krijgt en belangrijk en goed werk voor de vereniging doet. Alles uit de kast!

 

Open dag 24 april 2010 Leden vinden leden
In de week van de Sport van 17-24 april ontvangt elk nieuw lid en ook de aanbrenger van een nieuw lid een leuke attentie.
 
Op 24 april a.s. wordt een open dag gepland voor introducÚs. Een speciaal team staat klaar voor een demonstratie en er is gelegenheid het roeien ook zelf te proberen. Welke vrijwilligers kunnen deze open dag begeleiden? Reacties graag aan
info@rvrijnmond.nl (Han Brentjes)

 

28 januari Projectgroep externe partners

Op verzoek van het bestuur is een projectgroep samengesteld De groep zal een aanbod van TopRow b.v. voor samenwerking onderzoeken.

De projectgroep is bedoeld om het bestuur te ondersteunen en advies uit te brengen.

 

Om een mogelijke samenwerking voor dit seizoen te beoordelen is haast geboden. De projectgroep is gestart op 28 januari en verwacht half februari te kunnen rapporteren.

 

 

GEKNIPT


Vrijwilligers aan de slag (sept 2010):
De volgende vacatures zijn (deels) vervuld:

SCHOOLROEIEN 2010-2011
Vier groepen van elk 20 leerlingen worden verwacht voor een clinic van 4 lessen vanaf september 2010.
Dit is een voortzetting van de contacten die RV Rijnmond met de scholen heeft opgebouwd.

Nieuw lid Regi Hahn zal helpen met schoolroeien op donderdagochtend, hij is sportleraar van beroep
Een vriend van Regi -eveneens nieuw lid- ook, hij heeft ook beroepshalve kennis mbt scholieren.
Nieuw lid Bertus zal ook assisteren bij het schoolroeien

ONDERHOUDSPLAN
Voor het onderhoudsplan is een digitale werktekening van het clubgebouw gewenst;
nieuw lid Claudi heeft de kennis met haar achtergrond van HTS bouwkunde en gaat dit verzorgen.
Overigens is Claudi gespecialiseerd als scheepstimmerman en geeft les hierin.

BASIS INSTRUCTIE CURSUS
Diverse nieuwe leden, waaronder Johan en Maarten, hebben op hun enquete aangegeven een BIC cursus te willen volgen zodat ze komend jaar instructie kunnen geven aan nieuwe roeiers.

VERSTREKKING CLUBKLEDING
Voor de kledingverstrekking werd opvolging gezocht door oudgediende Jan Groeneveld.
Nieuw lid Johan vd Geer zal dit op zich nemen, hij kreeg spontaan hulp aangeboden van roeister Wil.

WEDSTRIJDCOMMISSARIS
Nieuw lid Ivo heeft de taak van wedstrijd-commissaris op zich genomen.

VERSTERKEN MATERIAALCOMMISSIE
Nieuwe leden Johan, Kees en Jacques willen zich inzetten voor scheepsreparaties en ander onderhoud.

PROJECTGROEP
Nieuwe leden Johan van de Geer en Tissie willen de projectgroep versterken. De projectgroep zet zich in voor de lange-termijn plannen voor de vereniging. Ook het parkeerprobleem zal door de projectgroep worden opgepakt.

TEGELWERK, KLUSWERK
Nieuw lid Ilona zal helpen met tegelwerk en andere voorkomende werkzaamheden.

WEBSITE
Nieuwe leden Mischa en Michiel zijn lid geworden van de webcie en werken aan de nieuwe website die in Joomla zal worden gebouwd.

DOLLEKLEP
Nieuw lid Ellen  wordt mede-eindredacteur bij ons verenigingsblad Dolle Klep. Auke de Jong neemt de taken van Therese Brans over.

LEDENAVOND
Nieuw lid Anke heeft meegeholpen met nieuwe ledenavond. Ze wil ook meehelpen bij de organisatie van de vrijwilligersavond/middag in november. We zoeken nog andere leden die mee willen helpen en iemand die de groep wil leiden.

Het valt te verwachten dat de vereniging de komende jaren verder groeit. Rv Rijnmond blijft gezond dankzij ieders inzet.

Het kader dankt de nieuwe leden voor het tonen van hun betrokkenheid bij de vereniging en alle bijdragen aan de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vereniging in schema.
Het organisatieschema van de vereniging toont hoe de diverse commissies en het bestuur samenwerken.

Dit schema is hier als PDF in te zien.

Een kopje koffie... wat komt daar eigenlijk bij kijken?
Binnenkort leest u alles over het bereiden van een kopje kopje op onze club.

Het botenbriefje en onze vrijwilligers.
Het botenbriefje informeert wie er reserveert, wie er roeit en wat de gebleken gebreken zijn aan de gebruikte boot. Het maakt deel uit van een gesmeerd systeem dat onze vereniging optimaal aan het roeien houdt. Wie repareert er eigenlijk? Wie maakt de boot-statistieken? Welke commissies zijn betrokken bij ons materieel? Binnenkort leest u hier meer over...

CURSUSSEN

Re-animatie en AED (defibrilator)
Er loopt een aanvraag bij onze partner RHV Leonidas voor deelname aan deze cursus als er plaatsen open zijn. Wie zich inschrijft maakt goede kans deze opleiding te volgen! De eerste RVRijnmonder is reeds geslaagd.  

Coach-II
Elk voorjaar worden Rijnmonders opgeleid tot roeicoach RC-II. Met deze vaardigheden kunnen wedstrijdploegen bij regionale en landelijke wedstrijden worden ondersteund. Door de her-opleving van de Zuid-Hollandse Roeibond is de kans groot dat regionale wedstrijden met regelmaat terugkomen in zuid-Holland, zowel voor jeugd als volwassenen..

BIC-II start eind januari.

Voor het opleiden van de nieuwe leden staat een flink instructeurs team klaar. Ter ondersteuning van het lesgeven heeft het bestuur in samenwerking met onze collega verenigingen een vervolgcursus voor hen opgezet.

IVA en de bardienst.

De IVA cursus 'Verantwoord Alcoholgebruik' is een opleiding waarmee bar-vrijwilligers alcohol mogen schenken. Inmiddels zijn zo'n 50 leden bereid geweest deze cursus te volgen. Zij behaalden in 2008 en 2009 het IVA certificaat. Verenigingen zijn verplicht om met gecertificeerd barpersoneel te werken.

De opleiding is gehouden in samenwerking met:
RV Nautilus, RV Rijnmond, RHV Leonidas, vv NOC-Kralingen en vv Hermandad.

In verband met het draaien van bardiensten is voor nieuwe leden deze eendaagse opleiding (3 uur) noodzakelijk.

Kennis maken met:
Ivo Timmermans, wedstrijd commissaris.
Een kort profiel van deze functie bij RV Rijnmond volgt
.

 

Vacatures!

 

2010-11 vrijwilligers-coordinator
Sharita Gopal heeft voortvarend gezorgd voor een wervelende start van deze nieuwe commissie. Zij wil zich laten vervangen, liefst door een enthousiaste weekend roeier, die het leuk vindt wat tijd te besteden aan de voortgang in het vrijwilligerswerk. De tijdsbesteding is beperkt. De vergaderdruk is minimaal.

 

2010-11 Sponsorcommissie zoekt versterking

Het sponsorplan bij RV Rijnmond is flinterdun. Daar wordt aan gewerkt! Wie doet er mee met planning en/of uitvoering? Een gezonde, snel groeiende sportvereniging is een mooi visite kaartje!

 

2010-11 jeugdinstructie op zaterdag.

Met meer dan twintig jeugdleden is versterking van het instructeurs team zeer welkom. Op alle niveaus wordt instructie gegeven en wie het leuk vindt om een wedstrijd jeugd team te formeren heeft snel zijn kandidaten bij elkaar!
 

2010-08 Nieuwe vacature:
begeleider schoolstage
Wie heeft het enthousiasme om schoolleerlingen te begeleiden bij hun maatschappelijke stage op onze vereniging?
Met ingang van dit schooljaar dienen leerlingen een aantal uren aan maatschappelijke stage te besteden; VMBO-48 uur, HAVO-60 uur, VWO 72 uur. Enkele scholen starten hier nu al mee, anderen wachten tot zomer 2011. Bij SRV loopt per augustus 2010 reeds een scholier stage. Indien gewenst zorgen wij voor hulp bij voorbereiding en uitvoering.

2010-03 Algemeen bestuurslid
Ter opvolging van Dick van Brummelen die zijn termijn volbracht begin 2010 wordt een algemeen bestuurslid gevraagd. Aanmelding bij secretaris Henny Stigter.

Projectgroep "Toekomstplan 2020"
Het bestuur verzoekt vrijwilligers zich te melden en deel te nemen aan het vormen van een rapport over de toekomst van onze vereniging in 2020 en verder. Deel van dit rapport wordt een toekomstprojectie van het botenplan (aanschaf en afstoten van roei-materiaal).

De vergaderdruk is laag en het werk is verdeeld in deeltaken. Aanmelden kan bij Henny Stigter

2010-06Instructeurs gevraagd voor schoolroeien, najaar 2010
De volgende groep van circa 20 leerlingen wordt komend voorjaar verwacht voor 4 roei-lessen. op donderdagochtend. Hulp is zeer welkom! Wie wil assisteren bij deze clinics kan contact opnemen met Meike Hazewinkel of Steven Hoogslag.
De vacature is gedeeltelijk vervuld, er is nog (veel) hulp welkom!

2010-08Versterking materiaalcommissie
De materiaalcommissie houdt boten en complex in tip-top conditie. Er is behoefte aan planners en doeners voor een aantal deeltaken. De werkdruk is niet hoog, tijden in overleg. Informatie bij Dick, Jacques, Rob of Han.
De vacature is gedeeltelijk vervuld door Jacques en Johan.
Meer assistentie blijft welkom!

Overige vacatures
Vind je het leuk om de vereniging te versterken? Diverse commissies zullen dat enthousiasme verwelkomen.

Stuur een mailtje aan info@rvrijnmond.nl of spreek een commissielid aan voor meer informatie.

Er zijn leuke werkzaamheden om op de vereniging te doen of voor de eigen studeerkamer.

Vervulde vacatures:
 

2010-08: Opscheppers gevraagd
De uitvoering van het fietsenplan vraagt om enkele behendige tegelaars. Circa 20 m2 tegelwerk dient opgehoogd te worden voor extra stallingsruimte.

Aanmelden kan bij de materiaalcommissaris Dick van Brummelen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!


2010-06PR-Commissie zoekt voor de Dolleklep een eindredacteur. Contactpersoon voor deze vacature is Serge Oskam of Henny Stigter

Vrijwilliger gevraagd voor beheer van clubkleding (vervuld augustus 2010)
Jan Groeneveld draagt graag op termijn zijn taak over aan een enthousiaste opvolger.

Deze functie is ingevuld door Johan van de Geer

Projectcommissie externe partners. (vervuld feb 2010)
Begin 2010 is een rapport samengesteld voor het bestuur over samenwerking met TopRow bv. Dit document bevat tevens een toekomstprojectie van de vereniging. Dit rapport is zeer waardevol gebleken.Het beslissingstraject voor het bestuur kon goed onderbouwd worden.

Het rapport is op verzoek ter inzage bij het bestuur

Kascommissie (vervuld maart 2010)
De kascommissie kent een vacature. Interesse?
Aanmelding kan bij secretaris Henny Stigter

Leah Poppeliers is als nieuwe penningmeester aangesteld. Kascommissieleden blijven welkom.

2010-02Webredactie zoekt webmasters/sitebuilders
Deze vacature is vervuld door Mischa Janssen en Michiel Dagan