Versmalling van de Rotte

Aan de kant van de Bergse Linker Rottekade liggen pontons in het water om de tunnelbak onder de Rotte te kunnen bouwen. Daar omheen ligt een pontonverbinding vanaf begin augustus met een fietspad. Deze fietsverbinding is afgestemd met alle betrokken beheerders, de beide gemeenten en de waterbeheerder. Ook de politie heeft de situatie beoordeeld en akkoord bevonden.

De vaarweg is substantieel smaller, namelijk 10 meter. Dat is afgestemd met de vaarwegbeheerder en de vaarweggebruikers. Het zal sowieso even wennen zijn, hopelijk is er voldoende geduld om elkaar volgens de regels op het water te passeren. Deze situatie zal gedurende ongeveer één jaar aan de orde zijn. Aldus de laatste update van De Groene Boog.

Werkzaamheden A16

Ha roeiers van Rijnmond,

Deze foto's vandaag via de mail gekregen van De Groene Boog, het bouwbedrijf wat de nieuwe A16 aanlegt. Deze overzichtfoto's geven een beeld van de werkzaamheden tot nu toe, welke je dus niet ziet als je op de Rotte roeit. Wij wonen aan de Rotte en horen en zien dus alles, helaas, maar deze foto's zijn wel aardig.

Groet, Marijke Smits

Rotte heeft weer vrije doorgang doordeweeks vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni is de doorgang bij de tunnel aanleg weer vrij. Er zal tot half juli met circa 3 korte stremmingen per dag (van circa een kwartier) en met verkeersregelaars worden gewerkt. 

Het nest bij de brug

Ook dit jaar is er een nieuwe bewoner op het nest bij de brug. 

Update stremming A16

De projectmanager van De Groene Boog, die de bouw van de tunnel onder de Rotte organiseert, heeft aangegeven dat de stremming op de Rotte langer zal duren. Er moet nog worden gebaggerd, zodat er damwanden voor de nieuwe tunnels kunnen worden aangelegd. Wat betekent dit voor ons? 

  • De bouwwerkzaamheden zullen tot maandag 31 mei worden voortgezet, de werkdagen zijn maandag tot vrijdag van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds.
  • Roeiers kunnen op werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen half tien en half elf 's ochtends de werkzaamheden passeren.
  • Na werktijd, gedurende de weekenden en op feestdagen is de Rotte niet geblokkeerd en kunnen we richting de Rottermeren varen.
    • De feestdagen zijn als volgt: Goede vrijdag (2 april), tweede Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (13 mei) en tweede Pinksterdag (24 mei).
    • Op Bevrijdingsdag (5 mei) wordt er wél gewerkt.

Totdat de werkzaamheden voltooid zijn, is de Rotte ter hoogte van de werkzaamheden wel versmald. Let op dit punt goed op tegenliggers! 

Geen wisselvlot meer?

Het is vast een paar roeiers de afgelopen dagen opgevallen: het wisselvlot bestaat niet meer. Waarschijnlijk is deze tijdelijk weggehaald in verband met de nieuwe snelwegwerkzaamheden, in plaats daarvan staan er nu drie palen. Dus let op: je kunt tijdelijk even niet wisselen bij het wisselvlot.