Het nest bij de brug

Ook dit jaar is er een nieuwe bewoner op het nest bij de brug. 

Update stremming A16

De projectmanager van De Groene Boog, die de bouw van de tunnel onder de Rotte organiseert, heeft aangegeven dat de stremming op de Rotte langer zal duren. Er moet nog worden gebaggerd, zodat er damwanden voor de nieuwe tunnels kunnen worden aangelegd. Wat betekent dit voor ons? 

  • De bouwwerkzaamheden zullen tot maandag 31 mei worden voortgezet, de werkdagen zijn maandag tot vrijdag van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds.
  • Roeiers kunnen op werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen half tien en half elf 's ochtends de werkzaamheden passeren.
  • Na werktijd, gedurende de weekenden en op feestdagen is de Rotte niet geblokkeerd en kunnen we richting de Rottermeren varen.
    • De feestdagen zijn als volgt: Goede vrijdag (2 april), tweede Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (13 mei) en tweede Pinksterdag (24 mei).
    • Op Bevrijdingsdag (5 mei) wordt er wél gewerkt.

Totdat de werkzaamheden voltooid zijn, is de Rotte ter hoogte van de werkzaamheden wel versmald. Let op dit punt goed op tegenliggers! 

Geen wisselvlot meer?

Het is vast een paar roeiers de afgelopen dagen opgevallen: het wisselvlot bestaat niet meer. Waarschijnlijk is deze tijdelijk weggehaald in verband met de nieuwe snelwegwerkzaamheden, in plaats daarvan staan er nu drie palen. Dus let op: je kunt tijdelijk even niet wisselen bij het wisselvlot. 

Een eenzame verjaardag

Een eenzame verjaardag zonder bezoekers had onze vereniging van de week. Op 9 februari 1983 werd de vereniging opgericht nadat er eerst roeilessen door de gemeente werden verzorgd. Onze vereniging vierde deze week dus haar 38e verjaardag. Helaas zonder bezoekers en gezelligheid. Hopelijk is er gauw weer meer mogelijk, tot die tijd vermaken we ons met skiffen, fietsen, wandelen en afgelopen week zelfs schaatsen! 

Meer ijs!

IJS!

Door een afwijkende poolwervel komt de temperatuur een week lang flink onder nul in Nederland. De Ringvaart ploeg zette de concept trainers in de frisse lucht en ging gewoon door met trainen. Foto: MaartjeW.