Nieuw opgericht team

Het boordroeien is groeiende. Zodanig zelfs dat er kortgeleden een nieuw team is opgericht voor de boord8 (8+). De bedoeling is om het komende jaar te gaan trainen op techniek en conditie en het doel is dan om mee te gaan doen aan wedstrijden als de Prinsenmolensprints. De boot luistert naar de naam "Haringvliet 2" en is gekocht van Proteus. Toen hij gekocht werd zat er een roertje op dat niet veel groter was dan een creditcard. Tijdens de 1e keer was het sturen niet te doen op de bochtige Rotte. Er moest vooral met de riemen gestuurd worden. Voor de 2e keer is het roertje ruim twee keer zo groot gemaakt en toen ging het sturen dan ook een stuk beter. De bemanning bestond uit: 1 JanG, 2 MarijnR, 3 LenR, 4 InekeM, 5 WilK, 6 PeterDeR, 7 DuurtT, 8 PaulK, stuur HenkDeN en coach HansJ.

JanG

RI-II instructeurs geslaagd

We hebben er 10 nieuwe RI-II instructeurs bij gekregen in 2016. Alle deelnemers zijn geslaagd voor hun examen. Felicitaties aan: ThereseB, PeterB, JacobJanD, AlexG, ArendJ, WilK, EllyK, HiskeR. HugoV, KeesW.

Omgang en gebruik van materiaal

Schade door wat voor reden ook aanvaring -sjouwen- verplaatsen -transport -opbergen etc ,kan altijd voorkomen .Wij gaan er vanuit dat een ieder met uiterste zorgvuldigheid met het materiaal omgaat .Is er desondanks toch schade dan dient dit te allen tijde vermeld te worden op het boten briefje .


Ook het instellen afregelen van de boten dient alleen door leden van de materiaalcommissie gedaan te worden .Dus niet zelf pionieren .Zijn er problemen of vragen over het materiaal dan is de enige en juiste persoon om dit te melden aan onze materiaalcommissaris en bestuurslid Sjaak Molendijk.

Letten...Nu

In een oarsboot kun je niet slippen... de riem kan het lichaam niet passeren en er zit een duwstang in de weg.

De nieuwe oarsploeg 2013 demonstreert hier het letten in de C4+ Oude Maas.

Boordroeien voor beginners 2013

Beste mederoeiers,

Behalve scullen (2 riemen per roeier) biedt onze roeivereniging de mogelijkheid om te leren boordroeien (1 riem per roeier). Dit kan nadat je hebt leren roeien en sturen bij het scullen. Net als bij het scullen begin je bij het boordroeien ook in brede en stabiele boten (C4-boten). Daarna kun je, indien je naar een hoger niveau wilt, doorstromen naar het gladde materiaal. Dit vereist dan wel een hogere inzet. De zeer gemotiveerden kunnen, als zij dat willen, uiteindelijk in de 8+ en 2+ gaan roeien. Dit zijn de moeilijkste boten van de vereniging.