1. Wie is verantwoordelijk?

Verantwoordelijk zijn de bemanningsleden die het besluit nemen het water op te gaan. Degene die als stuurman/-vrouw wordt aangewezen neemt namens de boot de juridische verantwoordelijkheid op zich.

2. Wie is aansprakelijk?

Daarmee zal hij/zij ook juridisch aansprakelijk zijn in geval van calamiteiten. De vereniging spreekt de gehele bemanning aan bij schade door ijsvorming.

3. Wie is bevoegd?

Het is aan de leden zelf om hun plan te trekken en hun verantwoordelijkheid te nemen. Zijn de leden van het bestuur of de materiaalcommissie aanwezig, dan is hun besluit bepalend en dient te worden opgevolgd.

4. Wat is het uitgangpunt?

Het uitgangspunt is altijd de veiligheid van de bemanning en de veiligheid van het materiaal. Zoals altijd is GEZOND VERSTAND daarbij van doorslaggevende betekenis. Als de windkracht 6 OF HOGER is, mag er niet geroeid worden.

5. Hoe zit het met de temperatuur?

Bij een temperatuur van 0°C of lager aan de Crooswijksebocht 100 is er een VAARVERBOD. Neem hiervoor de laagst gemeten temperatuur!
Droog de boten na gebruik goed af, ook in geval van neerslag, want de temperatuur in de loods kan dalen onder nul, waardoor alsnog schade door ijsvorming ontstaat.

6. Hoe zit het met ijs?

Bij ijsvorming geldt altijd een VAARVERBOD. Denk erom dat ijs drijft en niet altijd zichtbaar is. Ook wanneer de temperatuur inmiddels boven nul is, kan het ijs nog dagen aanwezig zijn. Neem bij twijfel geen risico.

7. Is dat alles?

Nee. Gezondheidsrisico’s bij koude zij niet alleen afhankelijk van de temperatuur, maar zeker ook van de zogenaamde chill-factor (hoe snel je afkoelt). Hou hiermee terdege rekening.

8. Wat te doen bij meningsverschillen?

Luister naar elkaars argumenten en respecteer elkaars mening. Raadpleeg eventueel het stoplicht op de website voor een actueel advies.