Op Roeivereniging Rijnmond zijn er diverse groepen die zich elk met eigen ambities en doelstelling voorbereiden op wedstrijden. Je kan meedoen om te winnen of om jezelf (en je ploeg) uit te dagen. De meest bekende afstand van roeiwedstrijden is de twee kilometerrace, maar er bestaan vele andere afstanden. De Elfsteden Roeimarathon is bijvoorbeeld een wedstrijd van 210 kilometer. Wedstrijden kunnen met alle boottypen gevaren worden, ongeacht de leeftijd. Vaak hanteren wedstrijden een compensatieregeling afhankelijk van leeftijd, geslacht en boottype. Bij zulk soort wedstrijden telt niet de geroeide tijd, maar de tijd die overblijft na de compensatie. Het doel van deze tijdcompensatie is om wedstrijden voor iedereen toegankelijk te maken. Om een beter beeld te krijgen van alle wedstrijden die je in Nederland kan roeien, kun je de KNRB wedstrijdkalender bekijken: https://wedstrijden.knrb.nl/nl/

Op wedstrijd

Als je eenmaal besloten hebt om een wedstrijd te gaan roeien, meld je dat minimaal een week voor de wedstrijd bij de wedstrijdcommissaris. De verschillende wedstrijdvelden worden op deze pagina van de KNRB uitgelegd. De wedstrijdcommissaris zal je dan aanmelden via het KNRB inschrijfsysteem, om dit te bewerkstelligen zal de commissaris je vragen een wedstrijdcontract van de KNRB moeten ondertekenen. Als je dit contract ondertekent, geef je aan dat je geen doping gebruikt tijdens het beoefenen van de sport. Zodra de inschrijving is afgerond, zal de wedstrijdcommissaris de gewenste boot reserveren voor de wedstrijddag. Over het algemeen geldt dat je in elk type boot aan wedstrijden kan deelnemen, zolang je bent afgeroeid. Op de wedstrijddag worden de boten getransporteerd naar de wedstrijd. Hoe het transport verloopt, moet worden overlegd met de wedstrijd- en materiaalcommissarissen.  Er bestaat vaak ook een mogelijkheid om boten te huren bij de organiserende vereniging. De wedstrijdkosten (inclusief eventuele botenhuur) worden via de wedstrijdcommissaris overgemaakt. 

De RRC

Een laagdrempelige wedstrijd om te ervaren wat wedstrijdroeien is, is de Rotte Roei Competitie (RRC). De RRC wordt zes keer per seizoen door RV De Maas op de Rotte georganiseerd. De wedstrijd start op de Rottemeren en eindigt vijf kilometer verder, weer op de Rotte richting de vereniging. Deze wedstrijden hanteren tijdcompensatie. 

Meer informatie?

Over correctiefactoren: https://de-maas.nl/correctiefactoren/

Over het wedstrijdreglement: https://knrb.nl/kennisplein/reglementen-tucht/