Andere roeiers...

Maandagmorgen, daar komen roeiers aan, maar wel hele andere.....wel in het groen!