Update stremming A16

De projectmanager van De Groene Boog, die de bouw van de tunnel onder de Rotte organiseert, heeft aangegeven dat de stremming op de Rotte langer zal duren. Er moet nog worden gebaggerd, zodat er damwanden voor de nieuwe tunnels kunnen worden aangelegd. Wat betekent dit voor ons? 

  • De bouwwerkzaamheden zullen tot maandag 31 mei worden voortgezet, de werkdagen zijn maandag tot vrijdag van zeven uur 's ochtends tot zeven uur 's avonds.
  • Roeiers kunnen op werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen half tien en half elf 's ochtends de werkzaamheden passeren.
  • Na werktijd, gedurende de weekenden en op feestdagen is de Rotte niet geblokkeerd en kunnen we richting de Rottermeren varen.
    • De feestdagen zijn als volgt: Goede vrijdag (2 april), tweede Paasdag (5 april), Koningsdag (27 april), Hemelvaartsdag (13 mei) en tweede Pinksterdag (24 mei).
    • Op Bevrijdingsdag (5 mei) wordt er wél gewerkt.

Totdat de werkzaamheden voltooid zijn, is de Rotte ter hoogte van de werkzaamheden wel versmald. Let op dit punt goed op tegenliggers!