Ridder bij Rijnmond

Ter ere van Koningsdag is Pim Lameris, onze penningmeester benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De benoeming is een waardering voor zijn werk als penningmeester van vele maatschappelijke en kerkelijke organisaties. Uiteraard heeft de koning als oud-roeier zijn functie bij Rijnmond zwaar mee gewogen.